Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbędzie się w tym roku w dniach 16-22 września pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Zapraszamy miasta do włączenia się w obchody

Organizowany co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbędzie się w dniach 16-22 września. Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Mając na uwadze rozwój polskich miast i gmin oraz poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, chcielibyśmy zachęcić przedstawicieli władz lokalnych do aktywnego włączenia się w obchody ETZT oraz do promowania zrównoważonego transportu, a także swoich miejscowości.
Na stronie www.mobilityweek.eu miasta i gminy mogą dokonać rejestracji oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Dokonując rejestracji, można zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:


  • Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
  • Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 - 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
  • Dzień bez Samochodu — dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. Marią Perkuszewską, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej (tel. 22 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mib.gov.pl).