Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej odbędzie się w tym roku pod hasłem „Udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie jako czynniki rozkwitu lokalnej demokracji”.

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej (ETDL) jest doroczną imprezą o charakterze europejskim, opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października - datę podpisania w roku 1985 - Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Państwa - sygnatariusze Karty - organizują pod wspólnym tytułem imprezy o charakterze europejskim, których celem jest promowanie idei demokracji lokalnej i jej zbliżenie do obywateli.

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest ważnym elementem udziału mieszkańców w zarządzaniu swoją lokalną społecznością, polegającym na pogłębianiu wiedzy obywateli na temat ich samorządów i promowaniu wspólnej odpowiedzialności. Wiąże się z informowaniem mieszkańców na temat funkcjonowania instytucji, odpowiedzialności władz i udziału ich samych w sprawach lokalnych.

Działania realizowane w ramach ETDL obejmują kampanie informacyjne dotyczące Rady Europy, festyny, spotkania mieszkańców, prelekcje, seminaria, dyskusje poświęcone prawom obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, konsultacje społeczne, konkursy, zawody itp.

Przez ostatnie lata setki tysięcy osób z całej Europy włączyło się w działania w ramach tej inicjatywy.

W roku 2017 odbędzie się 10. edycja Tygodnia, pod hasłem " Udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie jako czynniki rozkwitu lokalnej demokracji".

Zapraszamy miasta, gminy i ich stowarzyszenia do włączenia się w działania Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Pierwszy krok to rejestracja na stronie internetowej: http://www.congress-eldw.eu/