Podczas Europejskiego Szczytu w Bratysławie, liderzy lokalni przyjęli deklarację, w której wzywają do lepszego stanowienia prawa w UE i przyciągnięcia większej liczby inwestycji publiczno-prywatnych.

Podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbył się w dniach 8-9 lipca br. w Bratysławie, politycy z całej Europy stwierdzili, że UE musi zająć się alarmującym spadkiem inwestycji publicznych, aby przeciwdziałać rosnącym różnicom regionalnym, wspierać trwały wzrost gospodarczy i przywrócić wiarę obywateli w Unię.

Na posiedzeniu w stolicy Słowacji, które odbyło się tydzień po objęciu przez ten kraj po raz pierwszy przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, przywódcy lokalni i regionalni przyjęli deklarację, w której wzywają do lepszego stanowienia prawa w UE i przyciągnięcia większej liczby inwestycji publiczno -prywatnych, aby stworzyć więcej miejsc pracy i zlikwidować lukę inwestycyjną.

Zalecenia przyjęte przez Komitet Regionów – unijne zgromadzenie samorządów lokalnych i regionalnych – zbiegają się w czasie ze śródokresowym przeglądem zarówno budżetu UE na lata 2014–2020, jak i polityki spójności po 2020 r., mającej na celu wyeliminowanie różnic regionalnych. W sprawozdaniu opublikowanym niedawno przez OECD zwraca się uwagę na fakt, że po roku 2008 w wielu regionach i miastach Europy odnotowano znaczny spadek inwestycji publicznych.

Deklaracja przyjęta w Bratysławie zawiera pochwałę Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), specjalnego funduszu inwestycyjnego utworzonego przez Komisję Europejską w 2015 r. oraz stwierdzenie, że „wykazuje on duży potencjał w niektórych regionach”. Autorzy deklaracji apelują o to, by EFIS został połączony z polityką spójności UE, tak aby inne regiony również mogły skorzystać ze wsparcia oferowanego przez ten fundusz, który wykorzystuje inwestycje publiczne jako dźwignię finansową dla inwestycji prywatnych.

Tekst deklaracji w języku polskim