Europejski Instytut Administracji Publicznej zaprasza do zgłaszania kandydatur do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego - EPSA 2017.

Europejski Instytut Administracji Publicznej zaprasza do zgłaszania kandydatur do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego - EPSA 2017.

Zaproszenie jest skierowane do instytucji sektora publicznego wszystkich szczebli administracyjnych, a także do przedsiębiorstw z sektora publicznego, agencji i organizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2017 r.

Czym jest EPSA?

Konkurs jest organizowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht – renomowaną, działającą od ponad trzydziestu lat fundację, której celem jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności urzędników państw członkowskich UE w zakresie problematyki unijnej. Celem konkursu jest identyfikacja i promowanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania w sektorze publicznym.

Temat przewodni roku 2017 to „Innowacyjny Sektor Publiczny 2017 – nowe rozwiązania złożonych problemów”.

Do takich problemów należą np.:

 • wysokie bezrobocie,
 • niskie zaufanie społeczne do administracji,
 • zmiany klimatyczne,
 • kryzys demograficzny.

Proponowane rozwiązania mogą dotyczyć procesu świadczenia usług publicznych, realizacji polityk publicznych czy usprawniania funkcjonowania samych urzędów. W tej edycji konkursu organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłaszania rozwiązań z dziedziny integracji społecznej migrantów i członków grup marginalizowanych.

W tym roku temat jest wspólny dla wszystkich aplikujących (nie ma tematów szczegółowych). Nagrody i wyróżnienia zostaną natomiast rozdane w trzech kategoriach odnoszących się do poziomów administracyjnych:

 • poziom europejski i krajowy (np. ministerstwo)
 • poziom regionalny (np. urząd marszałkowski)
 • poziom lokalny i ponadlokalny (np. urząd gminy, starostwo powiatowe).

Kto może aplikować?

Wszystkie podmioty sektora publicznego z dowolnego szczebla administracyjnego. W konkursie możliwy jest także udział „konsorcjum” – grupy podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych (np. firmy prywatne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe) pod przewodnictwem instytucji publicznej.

Dlaczego warto aplikować?

Udział w konkursie umożliwia:

 • nieodpłatne zaprezentowanie osiągnięć urzędu na forum europejskim, w tym zaistnienie w publikacjach EIPA,
 • docenienie i nagrodzenie wysiłku pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich rozwiązań,
 • podpatrzenie rozwiązań stosowanych przez najlepszych i uczenie się od nich,
 • rywalizację o prestiżowe nagrody i wyróżnienia,
 • zawarcie znajomości z osobami zajmującymi się innowacjami w innych państwach.

Szczegółowe informacje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej konkursu: www.epsa2017.eu