Miasto pozyskało ponad 12,8 mln zł na rozwój technologiczny miejskiego transportu publicznego. Miasto m.in. kupi 6 autobusów hybrydowych i przeprowadzi kampanię promującą transport zbiorowy.

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”, w ramach którego miasto pozyskało dofinansowanie obejmuje:
• zakup 6 autobusów hybrydowych
• wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej
• wykonanie systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym
• wykonanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo
• przeprowadzenie kampanii promującej transport zbiorowy

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Miasta Ełku, a także zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu to 17 598 117,53 zł, w tym:
• pozyskane środki to 12 839 987,67 zł
• wkład własny: 4 758 129,86 zł

Działania przewidziane w ramach projektu:
I. Zakup 6 autobusów hybrydowych typu maxi posiadających m.in.:
• liczbę miejsc: min. 85 (+ wózek inwalidzki), siedzących: min. 25
• układ napędowy: zespół składający się z silnika spalinowego wysokoprężnego i silnika elektrycznego
• niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
• klimatyzację cało pojazdową
• elektroniczne tablice kierunkowe
• Auto komputer.

II. Wykonanie automatycznego systemu sygnalizacji wzbudzanej na skrzyżowaniach.
Ponadto system będzie współdziałał z autobusami MZK wyposażonych w moduł pokładowy

III. Wykonanie systemu informacji i zarządzania ruchem wspierający uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym

Główne założenia:
• minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
• poprawa punktualności autobusów MZK
• zakup i montaż na przystankach autobusowych 24 tablic typu LCD
• wdrożenie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) - wyświetlających informacje dla pasażerów dotyczących rozkładu jazdy, opóźnień, przyśpieszeń, zmiany rozkładu, odwołania kursu i innych informacji.

Tablice zostaną zainstalowane na 19 najbardziej ruchliwych przystankach, wśród nich 15 przystanków będzie przebudowywanych.

IV. System zwiększający bezpieczeństwo przystankowe:
• złożony będzie z kamery wizyjnej oraz z przycisku SOS (alarmowej komunikacji ze strażą miejską)

V. Działania informacyjne promujące transport zbiorowy:
• broszury informacyjne
• kieszonkowe rozkłady jazdy MZK
• spoty radiowo-telewizyjne emitowane w lokalnych mediach
• artykuły promujące transport zbiorowy w lokalnej prasie

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2018 r. do końca listopada 2020 r.