Ełk zakwalifikował się do ogólnopolskiego projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Podczas spotkania z zespołem wspierającym opracowany został wstępny Indywidualny Plan Konsultacji z mieszkańcami.

Ełk zakwalifikował się do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. 22 i 23 maja podczas spotkania z zespołem wspierającym ze stowarzyszenia stocznia opracowany został wstępny Indywidualny Plan Konsultacji z mieszkańcami miasta.

Ełk jako jedno z 22 miast i gmin w Polsce uczestniczy w drugiej edycji projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich.

Partycypacja obywatelska ma na celu współpracę z mieszkańcami, ich udział w sprawach miasta oraz dialog. Jedną z metod partycypacji są konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie, potrzeby, pomysły do konkretnych projektów, pomysłów czy spraw.

Głównym celem projektu jest pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji dokumentów planistycznych na etapie zbierania wniosków do ich projektów, a także na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu.

Miasto przygotowując się do prowadzenia konsultacji w obszarze miejskiego planu zagospodarowania zwanego „Ełk – Stadion” włączyło się w ogólnopolski program. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w dniach 22-23 maja. Wspólnie z członkami stowarzyszenia Stocznia opracowany został wstępny Indywidualny Plan Konsultacji, na podstawie którego będą podejmowane dalsze działania.