Samorząd ełcki pozyskał 3,4 mln zł na rewitalizację kolejnych terenów w przestrzeni miejskiej. Prezydent Ełku 27 czerwca br. w Olsztynie podpisał stosowną umowę na dofinansowanie projektu.

27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent miasta Ełku, Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę z marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawem Markiem Brzezinem, dzięki której miasto pozyskało 3,4 mln zł na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

W ramach obecnego projektu (etap III i IV) zostanie przebudowana infrastruktura publiczna w rejonie ujścia rzeki Ełk i powstanie kładka pieszo-rowerowa nad tą rzeką. Etapy I i II zostały zrealizowane w latach 2013-2014 ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Dwa pierwsze etapy polegały na rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej pod utworzenie Parku Kopernika i Parku Sportowego, w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej przy plaży miejskiej.

Całkowita wartość projektu to 4 350 784,99 zł, w tym 3,4 mln zł – (85%) dofinansowanie, a 950 784, 99 zł – (15 %) to wkład własny.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.