Tuż przed tegorocznym Dniem Samorządu Terytorialnego w tajniki samorządności zagłębiać będą się najmłodsi mieszkańcy Ełku. Do życia powoływana jest Dziecięco – Młodzieżowa Rada Miasta Ełku.

Młodzieżowa Rada Miasta w Ełku działała już wcześniej, jednak prezydent tego miasta, Tomasz Andrukiewicz uznał, że także najmłodsi ełczanie powinni uczyć się rozwiązywania problemów miejskich oraz znajdowania do tego narzędzi i sposobów. Ich głos też jest ważny, a zebrane w tej dziedzinie doświadczenie może pomóc w późniejszej ich działalności.

26 maja, w przeddzień święta polskiej samorządności, odbędą się w Ełku warsztaty przed Dziecięco – Młodzieżową Sesją Rady Miasta. Wezmą w nich udział dwuosobowe reprezentacje każdej z dwunastu ełckich szkół podstawowych i gimnazjów. To one utworzą przyszłą Dziecięco-Młodzieżową Radę Miasta.

Podczas warsztatów młodzi ludzie dowiedzą się tego, czym jest samorząd terytorialny, jakie ma zadania i kompetencje, co należy do zadań Rady Miasta. Uczestnicy spotkania będą mogli zgłaszać problemy, jakie występują w ich okolicy czy szkole, a także propozycje ich rozwiązania.

Odegrają też scenkę wyobrażającą sesję rady, wybiorą przewodniczącego i jego dwoje zastępców. Osoby te wezmą udział 30 maja w sesji "dorosłej" Rady Miejskiej Ełku. Będzie to dla nich swoiste szkolenie, dzięki któremu sami będą musieli moderować działalność dziecięco-modzieżowej rady. Pierwsza jej sesja odbędzie się już 1 czerwca w Urzędzie Miasta.