Ełk to kolejne miasto, po Mielcu i Legionowie, w którym realizowany będzie program Szkoła Liderów Miasta dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.

Miasto Ełk we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów oraz Fundacją VEOLIA będzie prowadzić program rozwojowy dla 20 liderów społecznych z miasta Ełku z sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.

Od 12 do 28 września trwa rekrutacja do programu.

11 września Prezydent Tomasz Andrukiewicz, Członek Zarządu Veolia Term Północ Jacek Talko, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska Izabela Rakuć-Kochaniak oraz Katarzyna Czayka-Chełmińska Prezeska Fundacji Szkoła Liderów podpisali porozumienie dotyczące realizacji programu w Ełku.

Szkoła Liderów Miasta to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Zależy mi, by Miasto Ełk dysponowało siecią kompetentnych liderów, których potencjał, energia, pomysły i zaangażowanie będzie można połączyć dla lepszego rozwoju naszego miasta – mówi Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta.

Grupa Veolia od dwudziestu 20 lat jest sprawdzonym partnerem samorządów. Pomaga budować relacje pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Fundacja Veolia także nieustannie wspiera samorządy i lokalne społeczności, zapewniając współpracę w dobrym klimacie. Bardzo zależy nam na szerzeniu świadomości obywatelskiej wśród mieszkańców miast. Tym bardziej więc cieszymy się, że swoją wiedzą i doświadczeniem możemy wesprzeć również Ełk i jego mieszkańców. Zawsze podkreślamy, że warto kreować lokalnych liderów i motywować społeczność lokalną do inicjowania zmian, służących harmonijnemu rozwojowi miasta i samorządności -– mówi Jowita Mytnik-Skała, Prezes Fundacji Veolia Polska.
Partnerem strategicznym projektu Szkoła Liderów Miast jest Fundacja Veolia Polska, która zapewnia również wsparcie eksperckie. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Do udziału w Szkole zaproszona jest kilkunastoosobowa grupa uczestników reprezentujących różne środowiska, organizacje, inicjatywy, firmy i spółki, administrację publiczną, samorząd, partie polityczne, interesy i poglądy. Uczestników, których wyłoni Rada Programowa, musi charakteryzować silny potencjał liderski, rozpoznawalność w środowisku oraz chęć współpracy na rzecz rozwoju miasta. Wezmą oni udział w cyklu szkoleń i warsztatów obejmujących trening liderski, warsztaty z zarządzania zespołem i komunikacji, zarządzania zmianą czy konfliktem, panele eksperckie itp. Warsztatom towarzyszyć będą seminaria miejskie „Zrozumieć miasto” oraz tzw. akcje miejskie czyli działania realizowane przez uczestników na rzecz miasta w różnych obszarach takich jak edukacja, kultura, sport, środowisko itp. Program potrwa od września 2017 roku do maja 2018 roku.

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miasta ruszyła 12 września i potrwa do 28 września br. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz w tym linku.