„Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii” - to temat seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski. Seminarium odbędzie się 9 i 10 maja w Serocku.

9 i 10 maja 2019 r. w Green Park Conference Centre w Serocku koło Warszawy, przy ul. Wyzwolenia 63 odbędzie się seminarium pn. „Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii”. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski. Organizuje je Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

W tym roku, dyskusje i sesje stolikowe dotyczyć będą dwóch tematów:
  • zintegrowanego zarządzania energią w budynkach, umożliwiającego maksymalne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału oszczędności energii. Omówione zostaną m.in. koncepcja świadomego zarządzania popytem na energię, narzędzia ICT, które można wykorzystać w celu optymalizacji wykorzystania energii oraz mechanizmy i systemy zachęt wspierające promowanie energooszczędnych zachowań wśród użytkowników.
  • • opracowania planów działań na rzecz klimatu i energii w kontekście nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej Polski i UE oraz zmieniających się warunków otoczenia (kwestie oceny wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu).

Seminarium będzie nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i wymiany doświadczeń i dyskusji w małych grupach.

W Ośrodku Green Park Conference Centre w Serocku została zarezerwowana dla uczestników spotkania pula pokoi dostępnych na hasło PNEC. W związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych prosimy o pilne dokonywanie rezerwacji pod adresem mailowym recepcja@ibd.pl lub telefonicznie 22 782 78 87.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłoszenie za pośrednictwem linku do formularza rejestracji on-line

Udział w seminarium dla przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W załączeniu przesyłamy program wydarzenia.