Można już zgłaszać się na kolejną wizytę studyjną w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”. Zaprasza na nią gmina Kobylnica (k.Słupska), która z sukcesem wdraża projekt z dziedziny pomocy społecznej.

Zapraszamy 13 lutego br. na kolejną wizytę studyjną w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”, tym razem do gminy Kobylnica (k.Słupska), która z sukcesem wdraża projekt Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się w załączeniu.

Na wizytę można zgłosić się tutaj: http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/I...

Informujemy, że system on-line Ministerstwa Rozwoju zamyka możliwość zgłaszania się po osiągnięciu limitu 20 osób – stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 15 osób jest na liście podstawowej, pozostałe 5 – na liście rezerwowej. W ciągu 2 dni od zamknięcia zgłoszeń osoby z listy podstawowej będą przez nas proszone o pisemne potwierdzenie swojego udziału ( §3 pkt 7 Regulaminu wizyty studyjnej nr 1). Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu mówiące o tym, że, co do zasady, z uwagi na limit 15 osób na jedną wizytę, w całym cyklu wizyt studyjnych może wziąć udział jedna osoba z danej jednostki. Oznacza to, że jeśli w wizycie nr 1 weźmie udział przedstawiciel danej jednostki, to w przypadku dużego zainteresowania wizytami, na kolejnewizyty ta jednostka nie będzie mogła już zgłosić swojego reprezentanta.

Dodatkowych informacji może udzielić p. Joanna Ludwiczak, tel 61 633 50 53, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej!