Od 21 czerwca do 5 lipca 2018 r. w Drawsku Pomorskim będą trwały konsultacje z mieszkańcami w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Drawsko Pomorskie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami odnośnie włączenia części obszaru znoszonej gminy Ostrowice, jednej z najbardziej zadłużonych w Polsce, do terytorium gminy Drawsko Pomorskie. Konsultacje odbędą się w okresie od 21 czerwca 2018 r. do 5 lipca 2018 r.

Mieszkańcom gminy w anonimowej ankiecie zadane zostanie jedno pytanie o treści: "Czy jesteś za włączeniem części obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Drawsko Pomorskie w sposób określony w załączniku graficznym?". Z tego załącznika wynika, że gmina Ostrowice miałaby zostać podzielona między gminę Drawsko a Złocieniec.
Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim na najbliższej sesji po dacie ich zakończenia.

Przypomnijmy, że rząd na posiedzeniu 12 czerwca przyjął projekt specustawy przygotowany przez MSWiA. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia zniesie gminę Ostrowice, ustali granice gminy lub gmin, do których włączony zostanie obszar tej likwidowanej. Stanie się to 1 stycznia 2019 r. po przeprowadzonych konsultacjach w zainteresowanych gminach. Projekt zakłada także, iż dług gminy Ostrowice, który na koniec 2017 r. sięgał prawie 47 mln zł, co stanowiło 437 proc. jej dochodu, czyniąc ją jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, przejmie Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego.