Swoimi doświadczeniami z zarządzania gminą w czasie kryzysu podzielili się z doradcami miast w programie predefiniowanym samorządowcy z norweskiego miasta Austrheim.

Związek Miast Polskich (lider projektu predefiniowanego) wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) realizuje projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Doradcy miast, którzy już wkrótce rozpoczną wspólnie z polskimi miastami - wybranymi przez Ministerstwo inwestycji i Rozwoju - przygotowanie lokalnych dokumentów rozwoju, zapoznają się z dobrymi praktykami prezentowanymi przez przedstawicieli norweskich samorządów.

Miasto i gmina Austrheim (3 tys. mieszkańców) jest 421. norweską gminą pod względem powierzchni i leży w regionie Hordaland. O swoich doświadczeniach opowiedział polskiej grupie Per Lerøy - burmistrz Austrheim.

Umiejscowienie przemysłu naftowego w niedalekim Mongstad w 1975 roku było pierwszym wielkim przewrotem przemysłowym, jaki dotknął Austrheim. Rafineria w Mongstad to największy tego typu obiekt w Norwegii, który zatrudnia około 2 tys. pracowników. Gmina Austrheim,
w której do tej pory dominował przemysł stoczniowy, zmieniła całkowicie swoją specyfikę stając się miejscem pracy dla tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle naftowym. Według danych SSB (nor. Statistik Sentralbyrå - Centrum Statystyki), 10 lat temu w Austrheim żyło 51 imigrantów. Stanowili oni 2% społeczności. Większością w tej grupie byli imigranci z Liberii i Filipin. W 2014 roku w Austrheim mieszkało 128 Polaków. Obecnie w Austrheim mieszka 336 imigrantów. Stanowią 12% tamtejszego społeczeństwa, co daje 10% wzrost w ciągu ostatnich 10 lat.

Przez lata dzięki branży naftowej społeczeństwo gminy Austrheim miało bardzo wysokie przychody, ok. 140 % średniej. Kryzys w przemyśle naftowym, straty gospodarki, które nadeszły w latach 2013-2014 spowodowały, że należało poważnie zastanowić się nad problemami w zatrudnieniu oraz nad sposobem finansowania działań i usług prowadzonych przez  gminę. Postawiono na konkretne specjalizacje gminy, specyfikę miasta, zadbano o młodych ludzi, rodziny z dziećmi (przedszkola, place zabaw, edukacja do końca liceum, mieszkania). Podjęto też współpracę z okolicznymi gminami, decydując się m.in. na wspólne finansowanie usług IT oraz usług księgowych.

Doradcy miast odwiedzili Alver Kommune - jeden z najważniejszych Parków Przemysłowych Norwegii, w którym znajduje się m.in. zakład uzdatniania wody. Zakład dostarcza wodę pitną dla mieszkańców gminy Austrheim oraz do pobliskiej rafinerii. Skupia blisko 100 podmiotów biznesowych i zatrudnia ok. 3 tys. pracowników. Posiada status biosphere reserves UNESCO. Region kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, jakość życia, mobilność miejską i zaangażowanie społeczności miejskiej.