Zachęcamy miasta z państw członkowskich UE do współpracy z miastami na innym kontynencie, stojącym przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju do uczestnictwa w Programie.

Zachęcamy wszystkie miasta państw członkowskich UE, które chcą współpracować z miastami na innym kontynencie stojącym przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju do uczestnictwa w Programie Współpracy Miejskiej (IUC).

Celem programu jest nawiązywanie kontaktów między miastami UE (w szczególności powyżej 50 000 mieszkańców), a tymi w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, Indiach, Japonii, Ameryce Północnej i Azji. Dzięki programowi lokalni liderzy będą mogli połączyć siły i poznać nowe perspektywy w kwestii zrównoważonego rozwoju.

Do 21 września 2017 r. otwarty jest nabór wniosków składanych przez unijne miasta o nawiązanie współpracy z miastami w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Indiach, Japonii, Meksyku, Peru i USA (Chiny zostały już uwzględnione w poprzednim naborze).

Lokalni liderzy mogą składać wnioski o dołączenie do programu do 21 września 2017 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na www.urbact.pl i http://www.iuc.eu/city-pairings/ lub kontaktując się z - coordination-unit@iuc-europe.eu