8 maja odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja realizowanym ze środków MF EOG 2014-2021. Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln euro.

Prawie 90 milionów złotych – tyle pieniędzy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostanie Polska, między innymi na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli. Program Edukacja jest pierwszym programem realizowanym w ramach trzeciej edycji Funduszy EOG, którego zakres i cele zostały ostatecznie uzgodnione.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została operatorem Programu Edukacja na lata 2014-2021, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli budżetów Norwegii oraz Islandii i Liechtensteinu. Program ma wspierać rozwój kadr pracujących w systemie edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce.

Składa się z czterech komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.
Beneficjentami funduszy mogą zostać publiczne lub prywatne placówki edukacyjne na wszystkich poziomach kształcenia (edukacja szkolna, wyższa, zawodowa, kształcenie ustawiczne) oraz instytucje lub organizacje działające w obszarze edukacji pozaformalnej (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy ośrodki szkoleniowe).
Program skierowany jest również do organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
Ze szczegółami programu można zapoznać się tutaj: http://education.org.pl/.

8 maja br. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Uczestnikami mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury.
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe założenia Programu Edukacja oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
Rejestracja i szczegóły spotkania - tutaj