Program URBACT przyznał 97 europejskim miastom tytuł "Dobrej Praktyki URBACT". W specjalnej publikacji znajdują się opisy czterech nagrodzonych polskich praktyk: Rzeszowa, Łodzi, Gdańska i Poznania.

W numerze specjalnym Biuletynu Informacyjnego URBACT przedstawiono cztery Dobre Praktyki URBACT z Polski. Są one przykładem innowacyjnego podejścia do rozwiązywania różnych wyzwań w mieście.

Rzeszów stworzył Punkty Obsługi Mieszkańców, które umożliwiają prostszy dostęp do usług administracyjnych miasta w dzielnicach oddalonych od jego centrum.

Łódź zaproponowała model prawdziwej rewitalizacji dzielnicy Księży Młyn, tj. takiej, która rzeczywiście bierze pod uwagę lokalną społeczność i jej potrzeby.

Poznańskie TBS, bazując na swoich poprzednich doświadczeniach, zaproponowało mieszkania dla absolwentów miejskich uczelni, zachęcając ich tym samym do osiedlania się w mieście.

Fundacja z Gdańska z kolei stworzyła we współpracy z partnerami miejskimi hotel, funkcjonujący na zasadzie przedsiębiorstwa społecznego.

Specjalny numer Biuletynu Informacyjnego znajduje się tutaj