Ponad trzy czwarte Polaków wyraża zainteresowanie sprawami lokalnymi. Aż 38 % uważa, że ma optymalny wpływ na rozwój społeczności lokalnej, a dalszych 21 % ocenia ten wpływ jako dobry- podaje CBOS.

Kolejne badanie CBOS potwierdza wysoką ocenę społeczną samorządów. Ponad 3/4 Polaków wyraża zainteresowanie sprawami lokalnymi i jednocześnie aż 60 % czuje się dobrze lub wystarczająco poinformowanych o działaniach podejmowanych przez władze miasta/gminy - wynika z tego badania, którego wyniki opublikowano 13 czerwca br.

Głównymi źródłami informacji na temat działalności władz lokalnych są: lokalna prasa (czerpie z niej informacje 42 % badanych) oraz rozmowy z członkami rodziny, sąsiadami i innymi osobami (38 %). Respondenci pozyskują też informacje ze strony internetowej urzędu (27 %), z innych źródeł internetowych, w tym z mediów społecznościowych oraz stron organizacji pozarządowych (23 %), a także z lokalnego radia lub telewizji (23 %).

Aż 38 % osób uczestniczących w badaniu uważa, że ma optymalny wpływ na rozwój społeczności lokalnej, a dalszych 21 % ocenia ten wpływ jako dobry (razem 59 %). I choć ich zdaniem wpływ mieszkańców na sprawy lokalnej społeczności mógłby być większy (50 % respondentów), to jednak uważają, że władze ich miasta/gminy są zorientowane w najważniejszych problemach mieszkańców (63 % wskazań), realizują ich potrzeby (60 %) oraz uwzględniają opinie i inicjatywy mieszkańców w podejmowanych przez siebie działaniach (58 %).
(apo)