W związku z trwającym Naborem do Sieci Transferu, zapraszamy do udziału na Dniach Informacyjnych URBACT III organizowanych przez Krajowy Punkt URBACT oraz partnerów krajowych i regionalnych.

Wydarzenia te będą okazją do uzyskania podstawowych informacji o programie URBACT i możliwościach, jakie on oferuje, a w szczególności w celu przekazania informacji o naborze do Sieci Transferu. Nabór projektów do nowego rodzaju sieci skierowany jest do europejskich miast chcących skorzystać z doświadczeń miast europejskich, które otrzymały w tym roku tytuł Dobrych Praktyk URBACT. Udział w Sieciach Transferu ma na celu dostarczenie miejskim władzom samorządowym gotowych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdym mieście europejskim, w kontekście zintegrowanego podejścia, szerokiej partycypacji oraz efektywnego mierzenia efektów. Spotkania przeznaczone są dla potencjalnych partnerów projektów, czyli miast lub ich dzielnic, metropolii oraz agencji rozwoju.

Oto lista Dni Informacyjnych w Polsce:
- Warszawa - wydarzenie już się odbyło
- Wrocław - 25 października – Program w tym miejscu
Zgłoszenia udziału w spotkaniu we Wrocławiu należy przesyłać na adres pife@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 71 776 95 01 oraz w Krajowym Punkcie URBACT.
- Opole - 30 października
- Katowice - 6 listopada
- Lublin - Listopad (data do potwierdzenia)
- Gdańsk - 17 listopada
- Kraków - 23 lub 24 listopada
- Poznań – data do potwierdzenia

Lista Dni Informacyjnych jest uaktualniana na bieżąco na stronie internetowej programu URBACT