Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedstawicieli miast średnich 27 czerwca do Warszawy na konferencję „Nowe podejście - nowe możliwości”, poświęconą projektowi Pakiet dla miast średnich.

Ministerstwo Rozwoju organizuje 27 czerwca w Warszawie konferencję poświęconą projektowi Pakiet dla miast średnich, realizowanemu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dostępnych źródeł finansowania inwestycji publicznych w średnich miastach oraz tworzenia w średnich miastach warunków do przyciągania inwestycji prywatnych. Prelegenci opowiedzą m.in. o naborach dedykowanych w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz działaniach podejmowanych wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju na rzecz samorządów mniejszych miast.

W programie również Strefa Konsultacji, w której informacji udzielać będą m.in. przedstawiciele Funduszu Inwestycji Samorządowych, Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych zaprasza do rejestracji na stronie www.mr.gov.pl/rozwoj-miast

Liczba miejsc ograniczona.