Gdynia, Gdańsk i Toruń to miasta najwyżej ocenione w "Diagnozie Społecznej 2015" przygotowanej przez Radę Monitoringu Społecznego.

Gdynia, Gdańsk i Toruń to miasta najwyżej ocenione w "Diagnozie Społecznej 2015" przygotowanej przez Radę Monitoringu Społecznego. Pod względem ogólnego wskaźnika jakości życia w latach 2011-2015 w podium zajmują Poznań, Zielona Góra i Kraków.

Diagnoza Społeczna to cykliczny raport Rady Monitoringu Społecznego przygotowywany pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego i prof. Tomasza Panka. Oceniając miasta autorzy zestawienia biorą pod uwagę m.in. zarobki, warunki mieszkaniowe, dostęp do służby zdrowia i ogólny dobrostan psychiczny.

Pomiar warunków życia gospodarstwa domowego obejmuje m.in. sytuację dochodową, wyżywienie, zasobność materialną (w tym wyposażenie w nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak telefon komórkowy, komputer, dostęp do internetu), warunki mieszkaniowe, pomoc społeczną, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek czy sytuację na rynku pracy.

Wskaźniki jakości i stylu życia indywidualnych respondentów biorą pod uwagę m.in.: ogólny dobrostan psychiczny (w tym: wolę życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z życia, symptomy depresji psychicznej), subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, strategie radzenia sobie ze stresem, finanse osobiste oraz system wartości, styl życia oraz indywidualne zachowania i nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, praktyki religijne, przestępstwa).

Więcej