Unia Europejska zapewni darmowy dostęp do bezprzewodowego internetu w miastach, gdzie do tej pory nie było takich usług. Bruksela przeznaczy na ten cel 120 mln euro.

29 maja negocjatorzy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej porozumieli się w kwestii inicjatywy WiFi dla UE. Na stworzenie tego projektu zdecydowano przeznaczyć 120 mln euro w obecnych wieloletnich ramach finansowych (WRF, czyli długoplanowym budżecie UE) na lata 2014-2020.

WiFi4EU

WiFi4EU jest pomysłem Komisji Europejskiej. Gdy przewodniczący KE Jean-Claude Juncker ogłaszał go w zeszłym roku, wyjaśnił, że celem inicjatywy jest to, by „do 2020 r. każda europejska wieś i każde miasto miały dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych”.
Pieniądze zostaną więc przeznaczone na zapewnienie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w przestrzeni publicznej w miastach UE. Będą one dostępne nie tylko dla lokalnego samorządu zarządzającego daną miejscowością, ale także dla innych miejskich instytucji takich jak biblioteki czy szpitale.

Kwestie finansowe

Pieniądze będą mogły być wykorzystane na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji. Bruksela ma rozpatrywać podania w kolejności ich napływania, bez szczególnych preferencji dla jakiegoś regionu czy lokalizacji.
Realizacja porozumienia nie będzie wymagała dodatkowych środków ze strony państw członkowskich. Unijne instytucje zgodziły się wygospodarować te 120 mln w trakcie przeglądu śródokresowego WRF 2014-2020, pozwalającego na różne przesunięcia w ramach budżetu. Nie można jednak pobrać nowych środków od krajów unijnych, natomiast do WRF zostaną włączone pieniądze wpłacone przez firmy w ramach kar nałożonych przez Brukselę, np. za praktyki monopolistyczne.

Źródło: www.wielkopolska.eu