Seminarium pod nazwą Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. Dialog zamiast rywalizacji wraz z posiedzeniem Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowa Górnicza przeprowadziła w bieżącym roku budżet partycypacyjny według nowego modelu DBP 2.0. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców, działaczy organizacji pozarządowych oraz samorządowców udało się przeprowadzić procedurę, w ramach której mieszkańcy w drodze dyskusji wypracowali projekty do realizacji w swoich dzielnicach.

Samorząd Dąbrowy Górniczej wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Fundacją Napraw Sobie Miasto zaprasza na wydarzenie pod nazwą Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. Dialog zamiast rywalizacji.

Spotkanie będzie miało wymiar praktyczny. Organizatorzy pokażą, jak krok po kroku model był przygotowany, wdrażany i jak przebiegła jego realizacja. Zaprezentowane zostaną nie tylko dane liczbowe, ale również przebieg procesu w poszczególnych dzielnicach, a także wskazane będą jego dobre strony i problemy na jakie natrafiono.

Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w godzinach 11:00-15:30 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

W sprawie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z zespołem ds. Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 518 270 597 lub na adres e-mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl.