Dąbrowa Górnicza po raz szósty rozpoczyna procedurę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, już drugi raz w nowej formule DBP 2.0. 11 kwietnia rozpoczynają się spotkania otwierające i diagnostyczne.

Dąbrowa Górnicza po raz szósty rozpoczyna procedurę Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, już drugi raz w nowej formule DBP 2.0.

Przy wsparciu animatorów dzielnicowych oraz we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto zostanie przeprowadzona kolejna edycja, stawiająca na dialog i dyskusję podczas spotkań mieszkańców.

W dniu 28 marca 2018 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XXXVIII/788/2018 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok, która pozwala rozpocząć VI edycję Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Pierwszym z etapów procedury będzie składanie pomysłów. Każdy mieszkaniec bez względu na wiek oraz dzielnicę, w której mieszka może przelać swój pomysł na zmianę jednej z dzielnic na formularz zgłoszeniowy.

Od 11 do 20 kwietnia w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej odbędą się spotkania otwierające i diagnostyczne, podczas których mieszkańcy będą mogli porozmawiać o swojej dzielnicy oraz dowiedzieć się, jakie Urząd Miejski wypracował plany inwestycyjne w ich dzielnicach. To kontynuacja prac nad wizją dzielnicy wypracowana w poprzedniej edycji DBP, zaprezentowanie założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 oraz poznanie animatora dzielnicy. Harmonogram spotkań.

Spotkania otwierające mają również na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rewitalizacją oraz narzędzi i metod aktywizacji obywatelskiej, takich jak: konsultacje społeczne, inicjatywy oraz mikrogranty.