Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pomieszczeniach Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego w grudniu ub. r., jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce, podpisała nową umowę związaną z realizację projektu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, dzięki czemu wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w mieście i subregionie jest kontynuowane (obecna umowa obowiązuje do lipca 2018 r.). Wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego to ponad 8 mln zł, (z czego dotacja z UE wyniesie ponad 7,5 mln zł). Do tej pory, w latach 2013-2015 ze wsparcia JOWES skorzystało 151 podmiotów ekonomii społecznej, w projekcie udział wzięło 320 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Ekonomia społeczna to jeden z naszych miejskich priorytetów, idea i działanie ważne nie tylko w sferze polityki społecznej, ale i gospodarczej Częstochowy. To budowa nowej jakości w przestrzeni społecznej miasta, związana ze zmianą podejścia do pomocy społecznej, a także problemu wykluczenia społecznego – mówił w czasie spotkania zapowiadającego rozpoczęcie działalności mobilnego punktu JOWES prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.