500 czujek tlenku węgla zostanie zamontowanych w częstochowskich mieszkaniach komunalnych. To kontynuacja akcji z 2014 r. kiedy to w Częstochowie zamontowano 2 tysiące czujników na czad i dym.

W 2014 r. akcja ich montażu objęła mieszkania, gdzie używane są piece kaflowe i węglowe (Stare Miasto, Śródmieście i Dźbów). Okazało się, że potrzeby są dużo większe i jeszcze w tym samym roku ZGM zakupił 500 dodatkowych urządzeń, które zamontowano w zasobach komunalnych. Rok później, zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb zasobu komunalnego dokupiono i zamontowano kolejnych 1000 czujek. Doposażanie mieszkań komunalnych w czujniki podlega corocznie ocenie Prezydenta
Częstochowy, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezesa ZGM TBS.

Zgodnie z sugestiami przekazanymi przez Straż Pożarną, w 2016 roku szczególną uwagę należy zwrócić na mieszkania, w których
zamieszkują rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne. W lokalach użytkowanych przez wielu mieszkańców urządzenia emitujące tlenek węgla są wykorzystywane znacznie częściej.