1 grudnia br. podpisano porozumienie „Częstochowa- mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”. Celem jest zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom.

Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej w imieniu Gminy Miasta Częstochowy podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk , a w imieniu Partnerów - Iwona Michalska –Wierusz i Sylwia Polańska z Częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh”.
Do partnerstwa przystąpiły działające na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe.

Liderem Porozumienia jest Gmina Miasto Częstochowa i swoje działania realizuje przy pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Partnerzy są odpowiedzialni m.in. za organizację konferencji, spotkań i warsztatów oraz realizację innych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym.