W Częstochowie podsumowano 20 lat działalności Shrines of Europe – stowarzyszenia łączącego europejskie miasta, w których znajdują się Sanktuaria Maryjne.

W jubileuszowych obchodach uczestniczyli przedstawiciele pięciu miast członkowskich: niemieckiego Altötting, portugalskiej Fátimy, francuskiego Lourdes, austriackiego Mariazell i Częstochowy. Podczas roboczego spotkania burmistrz Altötting Herbert Hofauer, mer Lourdes Josette Bourdeu, prezydent Ourém/Fatimy Paulo Fonseca, wiceburmistrz Mariazell Michael Wallman oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podsumowali 20 lat współpracy. Zgodnie opowiedzieli się za jej kontynuacją, m.in. poprzez wzajemną promocję, wspólną stronę internetową, folder, udział w warsztatach i kongresach dotyczących turystyki religijnej.

Dyskutowano również o możliwościach aplikowania o środki Unii Europejskiej oraz przyjęciu nowych członków stowarzyszenia - innych miast pielgrzymkowych, co pozwoliłoby zwiększyć siłę oddziaływania i rozpoznawalności w Europie.