Gmina Czechowice-Dziedzice zakończyła prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Aktualnie trwają konsultacje społeczne tego dokumentu.

W ramach opracowanego dokumentu, sporządzono bazową inwentaryzację emisji na podstawie zużycia energii na terenie całej Gminy Czechowice-Dziedzice. Bazowa inwentaryzacja emisji obejmuje zużycie energii w budynkach , urządzeniach i przemyśle, transporcie ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których samorząd zamierza podjąć działania zmierzające do ograniczenia emisji.

W projekcie Planu ujęte zostały działania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz działania nieinwestycyjne, związane z zamówieniami publicznymi, planowaniem przestrzennym oraz strategią komunikacji w zakresie wpływu na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.