Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego 16 lutego br. pokazano dwie ciekawe prezentacje MEN na temat szkolnictwa zawodowego.

Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego 16 lutego br. pokazano dwie ciekawe prezentacje na temat szkolnictwa zawodowego.

Pierwsza z nich to „Biznes dla szkół - szkoły dla biznesu” Marzeny Machałek, sekretarz stanu w MEN (zamierzenia resortu w tej kwestii), druga - „Pracodawca w kształceniu zawodowym – możliwości i perspektywy” (obie w załączeniu).

Związek Miast Polskich będzie nadal naciskał MEN, aby przedstawiło jak najszybciej konkretne szczegóły dotyczące nowego modelu kształcenia zawodowego, gdyż jest to temat, którym interesują się miasta członkowskie ZMP.