Rozpoczęły się prace przy budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie. Zgodnie z planem powinny zakończyć się w 2017 roku.

Prace wykonuje konsorcjum firm: INSTAL Cymorek z Pierśćca (lider) praz Zowadas.r.o z Jabłonkowa w Republice Czeskiej. Do przetargu stanęło jeszcze pięć innych podmiotów: trzy konsorcja firm oraz dwa przedsiębiorstwa. Cała inwestycja pochłonie nieco ponad 17 milionów złotych, przy czym dotacja z programów unijnych powinna wynieść blisko 10,5 mln. Swoje środki zaangażuje również Starostwo Powiatowe w Cieszynie, będzie to blisko 800 tysięcy złotych.

Co ważne, razem z tym przedsięwzięciem będzie realizowana także ulica Hajduka. Mowa jest o odcinku łączącym przyszłe rondo na zbiegu ulic Bobreckiej i Hajduka ze skrzyżowaniem obok dawnego CPN-u przy Korfantego. Obie te inwestycje – budowa węzła oraz tzw. wschodnia część Hajduka pozwolą płynnie rozładowywać ruch w tej części miasta.

Jeżeli chodzi o Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy, część budowlana ma się zakończyć w roku 2017, natomiast na rok 2018 zarezerwowano wyposażenie budynku dworca oraz zorganizowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.