Ciechanów i okoliczne samorządy przygotują wspólny projekt dotyczący systemów odnawialnych źródeł energii, który umożliwi aplikowanie o środki unijne. Ciechanów podpisał umowę partnerską z 3 gminami.

29 lipca prezydent Krzysztof Kosiński podpisał umowę partnerską z przedstawicielami Glinojecka, Opinogóry Górnej oraz Strzegowa. Samorządy będą współpracować przy przygotowywaniu wspólnego projektu dotyczącego systemów odnawialnych źródeł energii, który umożliwi aplikowanie o środki unijne. Efektem pozyskania środków mają być m.in. instalacje paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w zgłoszonych gospodarstwach domowych mieszkańców czterech współpracujących.

Zawarta umowa dotyczy partnerskiej współpracy samorządów na etapie prac przygotowawczych projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” przewidzianego do aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.