Od wielu lat Chorzów systematycznie realizuje zadania związane z ociepleniem budynków. Jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które otrzymało oraz sprzedało Białe Certyfikaty.

Od wielu lat Chorzów systematycznie realizuje zadania związane z ociepleniem budynków. Okazuje się, że takie działanie nie tylko znacznie ograniczyło zużycie energii, ale też przyniosło miastu konkretne korzyści finansowe. Audyty wykonanych w Chorzowie termomodernizacji dokładnie określiły oszczędności, jakie przyniosło ocieplenie budynków. Inwestycje zostały zgłoszone w przetargu Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Właśnie w ramach tych inwestycji Chorzów uzyskał świadectwa efektywności energetycznej - tzw. Białe Certyfikaty. Ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii SA przyniosła miastu 740 674,64 zł zysku. - Chorzów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które otrzymało oraz sprzedało Białe Certyfikaty. Staramy się ocieplić jak najwięcej budynków – nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim ponieważ skutkuje to dużymi oszczędnościami – przekonuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju, Marcin Michalik.