Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Bytowie pokazana będzie różnorodność i bogactwo kulturowe Europy. W wydarzeniu wezmą udział zaprzyjaźnione samorządy z miast partnerskich Bytowa.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Obchody są doskonałą okazją do udziału samorządu bytowskiego oraz jego miast partnerskich w serii wydarzeń promujących bogactwo i różnorodność dziedzictwa europejskiego. Projekt pn.
„Europejskie dziedzictwo kulturowe łączące pokolenia” złożony przez gminę Bytów w ramach programu „Europa dla obywateli” Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Działanie 2.1 Partnerstwo miast uzyskał pozytywną ocenę tym samym został wybrany do dofinansowania.

Termin realizacji zaplanowany jest na 21-24 czerwca 2018 r. Wszelkie działania prowadzone będą na terenie miasta Bytowa, tj. na zamku bytowskim oraz rynku miejskim. Dziedzictwo kulturowe dzięki swojej różnorodności łączy nas wszystkich oraz wzmacnia poczucie przynależności do wspólnej europejskiej rodziny i wzmacnia tożsamość Europejczyków. Bogata różnorodność krajów partnerskich wpływa na wymianę kulturową, która prowadzona jest pomiędzy nami łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Na terenie miasta odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informacyjne, kulturowe, edukacyjne zwiększające społeczną świadomość zrozumienia przez obywateli Unii Europejskiej, jej historii i różnorodności. Do udziału w programie zaproszone zostały zaprzyjaźnione samorządy z miast partnerskich gminy Bytów tj. Frankenberg w Niemczech, Markaryd w Szwecji i na Litwie miasto Taurage. Miasta partnerskie prezentowane będą przez oficjalne delegacje, jak i zespoły artystyczne.

Na dzień 22-23 czerwca 2018 r. zaplanowano pięć paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom o UE, jej różnorodności i bogactwu kulturowym. Debaty mają zachęcić wszystkich uczestników do refleksji nad uczestnictwem obywateli w życiu politycznym, identyfikacji nowych sposobów i środków udziału w życiu Europy. Doskonałym „żywym” obrazem naszej tożsamości kulturowej będziemy mogli cieszyć się oglądając występy zespołów artystycznych na bytowskim rynku w dniu 23.06 br w godzinach 15.00-19.00. Natomiast o godzinie 19.00 zapraszamy mieszkańców do udział w kampanii „Połączmy Europę”, w której to po odsłuchaniu hymnu Europy wypuszczone zostaną
balony symbolizujące jedność z mieszkańcami Europy.

Projekt współfinansowany jest w ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli”.