Będą Centra Usług Społecznych, a także lokale socjalne, wspomagane i chronione w Bobrku, Śródmieściu i Rozbarku. Projekty będą dofinansowane ze środków Obszaru Strategicznej Interwencji.

Będą Centra Usług Społecznych, a także lokale socjalne, wspomagane i chronione w Bobrku, Śródmieściu i Rozbarku. Decyzję o dofinansowaniu tych projektów ze środków Obszaru Strategicznej Interwencji podjął Zarząd Województwa Śląskiego. Projekty opiewają na kwotę ponad 27,5 min zł, z czego 25,5 pochodzi z Unii Europejskiej.

Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaplanowano go na lata 2019 - 2020.

Projekty inwestycyjne powiązane są z projektami społecznymi. Część lokali socjalnych remontowanych będzie z udziałem osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, które pod okiem specjalistów uczyć się będą zawodu. Kiedy skończy się remont w budynkach przeznaczonych na Centrum Usług Społecznych, do dzieła ruszą specjaliści z Centrum Integracji Społecznej. Prowadzić będą tam m.in. praktyczne zajęcia zawodowe dla osób oddalonych od rynku pracy. Wsparcia udzielać również będą pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci uzależnień, których zadaniem będzie wzmocnienie potencjału i pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także odbudowa relacji w bezpośrednim otoczeniu (zwłaszcza wewnątrzrodzinnych).

Utworzenie Centrum Usług Społecznych i lokali socjalnych to kolejny projekt realizowany przez Bytomskie Mieszkania. Do tej pory pozyskały one już ponad 84 mln zł na realizację 4 projektów w ramach Obszaru strategicznej Interwencji o łącznej wartości 112 mln zł.