600 osób z Bytomia weźmie udział w unijnym projekcie AS Aktywny Społecznie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To kolejny unijny projekt, na który Bytom otrzymał ogromne dofinansowanie

Wsparciem objęte będą osoby korzystające z pomocy MOPR, niepracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymagające pomocy nie tylko w nabyciu kwalifikacji zawodowych, odnalezieniu się na rynku pracy, ale przede wszystkim w poprawie umiejętności społecznych.

Nasi klienci, z których rekrutowani są uczestnicy projektu, borykają się z wieloma problemami. Największy stanowi chyba brak odwagi do zmiany swojego życia, brak kwalifikacji zawodowych, który uniemożliwia im znalezienie pracy. Dla osób, które z różnych powodów wycofały się z życia społecznego, zawodowego, stan odizolowania jest ogromnym problemem – mówi Tomasz Królikowski.

Pracownicy socjalni będą pobudzać aktywność wśród osób najbardziej oddalonych od rynku pracy i jednocześnie wspierać w problemach rodzinnych, środowiskowych czy prawnych.

- Działania obejmować będą przede wszystkim usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Co ważne, działania te będą wzmacniane poprzez włączenie do nich osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu, czyli rodzin, sąsiadów – mówi Tomasz Królikowski.