W Bytomiu ogłoszono abolicję części długów lokatorów, którzy nie płacili czynszu. Ugody abolicyjne podpisało 1188 osób, a do kasy miasta wpłynęło prawie 3 mln zł z zaległych czynszów.

W Bytomiu ogłoszono abolicję części długów lokatorów, którzy nie płacili czynszu. Ugody abolicyjne podpisało 1188 osób, a do kasy miasta, jak dotąd, wpłynęło prawie 3 mln zł z tytułu zaległych czynszów.