Tragedia, jaka wydarzyła się w Gdańsku, śmierć Pawła Adamowicza, skłaniają do refleksji nad nienawiścią i hejtem w przestrzeni publicznej. Prezydenci Bydgoszczy i Torunia inicjują działania w szkołach

Specjalne lekcje w bydgoskich szkołach

W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Gdańsku prezydent Rafał Bruski podjął decyzję o nasileniu działań wychowawczych skierowanych do uczniów i rodziców, ale także o działaniach związanych ze szkoleniem nauczycieli i pedagogów szkolnych.
Bezpośrednio po feriach zimowych w bydgoskich szkołach odbędą się zajęcia, które poświęcone będą tolerancji i wzajemnemu szacunkowi. Podczas zajęć omawiany będzie m.in. temat mowy nienawiści oraz wyjaśnione zostanie jakie mogą być jej skutki. Ponadto młodzież dowie się jak temu zjawisku przeciwdziałać. Szkoły będą mogły organizować takie zajęcia w ramach: szkoleń, godzin wychowawczych, seminariów czy spotkań. Idea jest taka, aby każdy uczeń wziął w takich zajęciach aktywny udział. W Bydgoszczy tematem przeciwdziałania agresji, tematem przemocy zajmuję się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, która swoją siedzibę ma w Fordonie przy ul. Gawędy 5. To właśnie ona realizuje ten projekt w ramach strategii rozwoju edukacji 2013-2020 dla wszystkich szkół. W związku z tym przygotuje także dla placówek oświatowych przykładowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w szkołach na zajęciach dotyczących mowy nienawiści.
Oprócz specjalnych lekcji o tolerancji i wzajemnym szacunku, będziemy także kontynuować i rozszerzać działania, które na bieżąco prowadzimy w tym zakresie. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pedagogów szkolnych, a także debaty i seminaria skierowane dla rodziców.
Decyzja o wprowadzeniu specjalnych lekcji w szkołach, po feriach zimowych ma związek z ostatnimi wydarzeniami. W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.
Więcej informacji

Przeciwko "mowie nienawiści"
We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcje dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływu na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
15 stycznia 2019 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski zwrócił się do dyrektorów toruńskich szkół z poleceniem przygotowania i przeprowadzenia cyklu zajęć dotyczących tzw. „mowy nienawiści”. Lekcje mają się odbyć w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń.
- Przestrzeń publiczna przepełniona w ostatnim czasie tzw. „mową nienawiści” wpływa na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, najmłodszych Torunian, za których jesteśmy odpowiedzialni. Chcąc zapobiegać podobnym tragicznym wydarzeniom w przyszłości musimy zacząć działać już dzisiaj. Dlatego zobowiązuję Państwa Dyrektorów do podjęcia działań, które wyeliminują z naszego codziennego życia klimat i język nienawiści. Jednym z nich będą dodatkowe, cykliczne lekcje wychowawcze w toruńskich szkołach, kształtujące właściwe wartości i sposób używania języka przez dzieci i młodzież – apeluje prezydent.
Więcej informacji