W Bydgoszczy odsłonięto nowy mural. Przyświeca mu hasło Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, promuje równość wszystkich obywateli i pokazuje, że różnorodność jest wartością.

W Bydgoszczy odsłonięto nowy mural. Przyświeca mu hasło Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, promuje równość wszystkich obywateli i pokazuje, że różnorodność jest wartością.

Na muralu widoczni są ludzi w różnym wieku, rasy, o różnych profesjach, którzy bezkonfliktowo współistnieją w jednym mieście – w Bydgoszczy.

Konkurs na mural związany był z kampanią Forum Obywateli Bydgoszczy zainicjowaną w styczniu 2017 roku pod nazwą „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”. Bydgoszczanie zrzeszeni w forum podjęli się szeroko pojętej działalności związanej z zapobieganiem nietolerancji, ksenofobii i agresji w relacjach społecznych.

Działalność stowarzyszenia podchwyciły Bydgoskie szkoły, które ruszyły z projektem „Szkoła otwarta i tolerancyjna”. Ich wspólnym celem jest wzmacnianie tożsamości i wizerunku Bydgoszczy, jako miasta otwartego i przyjaznego. – Miasto wspiera inicjatywy, które szerzą wartości związane z tolerancją i otwartością na innych – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca Prezydenta miasta obecna na symbolicznym odsłonięciu muralu. – Stąd też nasze zaangażowanie w ten projekt, a także współdziałanie polegające na projekcie „Szkoła otwarta i tolerancyjna”, którego finał odbędzie się już pod koniec maja.