Aktywizacja młodych, promocja uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta czy wyrównanie szans edukacyjnych - Bydgoszczy podpisano list intencyjny w sprawie wprowadzenia „Bydgoskiej Karty Młodzieży”.

Aktywizacja młodych, promocja uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta czy wyrównanie szans edukacyjnych - prezydent Rafał Bruski i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Dzięki niej młodzi bydgoszczanie korzystać będą mogli z szeregu zniżek i rabatów, w tym z biletów miesięcznych za 10 zł.

Beneficjentami karty są uczniowie wszystkich bydgoskich szkół średnich w całym okresie nauki na tym etapie kształcenia. „Bydgoska Karta Młodzieży” uprawnia do zniżek cenowych oferowanych przez partnerów programu (w szczególności chodzi o instytucje kultury, obiekty sportowo-rekreacyjne, centra edukacyjne oraz sklepy, firmy usługowe i punkty gastronomiczne).
We współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy, od nowego roku szkolnego, rozszerzone zostanie działanie biletu uczniowskiego uprawniającego do korzystania z komunikacji publicznej za 10 zł miesięcznie dla wszystkich uczniów szkół średnich. Bilety wprowadzone zostaną od nowego roku szkolnego. Natomiast sama Karta ma ruszyć niezwłocznie, po załatwieniu niezbędnych formalności.

Głównym celem stworzenia „Bydgoskiej Karty Młodzieży” są aktywizacja młodzieży, promocja uczestnictwa w ogólnie rozumianej przestrzeni społeczno-kulturalnej miasta, wyrównywanie szans edukacyjnych i zachęcanie do czynnego wykorzystywania czasu wolnego.