Bydgoskie inwestycje zostały pominięte w programie „Mosty dla regionów”, którego celem jest wsparcie budowy nowoczesnych przepraw mostowych. Prezydent miasta zwrócił się do premiera w tej sprawie.

Bydgoskie inwestycje zostały pominięte w rządowym programie „Mosty dla regionów”, którego celem jest wsparcie budowy nowoczesnych przepraw mostowych. Dlatego prezydent Rafał Bruski zwrócił się do premiera RP Mateusza Morawieckiego o uzupełnienie programu o bydgoskie przeprawy.

Program „Mosty dla regionów” to rządowy program, którego celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Program, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022. „Mosty dla regionów” mają poprawić wewnętrzną spójność komunikacyjną regionów Polski, przy wsparciu ze środków budżetu państwa.
W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych w kraju. Na liście nie znalazła się żadna inwestycja związana z Bydgoszczą. Dlatego prezydent Rafał Bruski zwrócił się do premiera RP Mateusza Morawieckiego o uzupełnienie programu o bydgoskie przeprawy.