W Brzezinach zakończyły się konsultacje koncepcji przebudowy rynku miejskiego. Powstał projekt nowych pawilonów handlowych dla lokalnych kupców oraz koncepcja renowacji powierzchni handlowej.

W Brzezinach zakończyły się konsultacje koncepcji przebudowy rynku miejskiego. W ich efekcie powstał projekt nowych pawilonów handlowych dla lokalnych kupców oraz koncepcja renowacji powierzchni handlowej.

Rewitalizacja tej wyodrębnionej przestrzeni miejskiej polegać będzie na przekształceniu punktów i miejsc targowych w pawilony handlowe dla lokalnych kupców na terenie targowiska miejskiego oraz renowacji powierzchni handlowej z odpowiednim zadaszeniem i powierzchni komunikacyjnej.

Zostanie utworzone zaplecze sanitarne, nowoczesny parking, przejścia dla pieszych. Przewiduje się także modernizację odcinka drogi lokalnej prowadzącej do targowiska. Plany obejmują również uzupełnienie frakcji handlowej o kondygnację mieszkalną.