W 2015 roku Polska obchodzi 25. rocznicę przyjęcia przez parlament ustawy o samorządzie gminnym. Z tej okazji Ambasada Francji w Polsce oraz Związek Miast Polskich zorganizowały seminarium.

W 2015 roku Polska obchodzi 25. rocznicę przyjęcia przez parlament ustawy o samorządzie gminnym (8 marca 1990). Przekazując samorządom gminnym odpowiednie kompetencje i gwarantując niezależność finansową, rozpoczęła ona proces decentralizacji w Polsce.
Z tej okazji Ambasada Francji w Polsce oraz Związek Miast Polskich zorganizowały seminarium, które - pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP - odbyło się 18 listopada 2015 roku w Warszawie. Tematami spotkania były: rola Fundacji Francja - Polska we wspieraniu procesu decentralizacji w Polsce oraz modele współpracy terytorialnej.

Seminarium miało na celu dokonanie bilansu i określenie perspektyw polskiej decentralizacji 25 lat po przyjęciu ustawy, a także przedstawienie możliwych kierunków rozwoju modelu finansowania i zarządzania w samorządach terytorialnych, na przykładzie francuskich doświadczeń we współpracy międzygminnej i "kontraktów miejskich".
Dzięki seminarium organizatorzy chcieli zdynamizować wymianę pomiędzy samorządami francuskimi i polskimi oraz wypromować nową współpracę między naszymi krajami w sferze polityki miejskiej. Współdziałanie w tym zakresie ma na celu ożywienie polsko-francuskiej współpracy zdecentralizowanej, definiując jej nowe, średnioterminowe kierunki (2015-2020) i umożliwiając poszerzenie zdolności administracyjnych miast polskich w tym zakresie.


Relacja ze spotkania w najbliższym wydaniu "Samorządu Miejskiego"