Biała Podlaska jest dziś na mapie Polski jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów, prowadzi też znakomitą promocję gospodarczą - tak wynika z raportu atrakcyjności inwestycyjnej gmin.

W najnowszym raporcie przygotowanym w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, jedynie trzy samorządy z województwa lubelskiego uzyskały tytuł „Gmina na 5!”. W tym prestiżowym gronie znalazły się Biała Podlaska, Puławy i Poniatowa. Badanie miało na celu wyłonienie samorządów charakteryzujących się ponadprzeciętną jakością obsługi inwestorów.

Zespół badawczy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sprawdzał, jak urzędy z całego kraju kontaktują się z potencjalnymi inwestorami. W tym celu wykorzystano m.in. metodę „tajemniczych klientów” oceniając jakość kontaktu z urzędnikami odpowiedzialnymi za relacje z biznesem. Oceniono także strony internetowe urzędów. Testowano czy strony internetowe mają swoje wersje anglojęzyczne, ile trwa oczekiwanie na odpowiedź wysłaną mailem oraz czy jest ona merytoryczna i kompletna. Urzędnikom zadawano szczegółowe pytania i analizowano odpowiedzi.

Z najnowszej edycji Raportu wynika, że Biała Podlaska osiągnęła najwyższe oceny we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych).