Wniosek do posłów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie Prawa oświatowego, złożony przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające samorządy, w tym Związek Miast Polskich, został odrzucony.

Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich zwróciły się do klubów poselskich i parlamentarnych o złożenie wniosków o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających tę ustawę, których pierwsze czytanie odbyło się 29 listopada br.

Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odrzuciły jednak wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego o reformie szkolnictwa. Większość członków komisji opowiedziała się przeciwko wnioskom samorządowców. Poseł PiS Zbigniew Dolata mówił, że wysłuchanie publiczne nie wniesie żadnych nowych elementów do dyskusji o stanie szkolnictwa.

Reprezentanci środowiska samorządowego argumentowali w swoim wniosku, że projekty tych ustaw zostały negatywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także związki zawodowe oraz liczne środowiska obywatelskie, związane z polską oświatą. Wobec licznych głosów sprzeciwu, zdaniem samorządowców, projekty tych regulacji powinny stać się przedmiotem debaty parlamentarnej. Argumenty podnoszone przez różne środowiska są na tyle istotne, że powinny być wzięte pod uwagę przez posłów i senatorów. Wysłuchanie publiczne umożliwiłoby reprezentantom różnych środowisk, które zabierały głos w sprawie planowanej reformy oświaty, przedstawienie swoich racji.

Korporacje samorządowe wnosiły też o podjęcie debaty parlamentarnej (w tym wysłuchania publicznego) dopiero po doprowadzeniu przez inicjatora zmian – Radę Ministrów – do zgodności projektu ustawy z art. 34 ust. 4 Regulaminu Sejmu, który stanowi, iż „do uzasadnienia wniesionego przez Radę Ministrów projektu ustawy dołącza się projekty podstawowych aktów wykonawczych”. Dotychczas istnieje tylko jedno rozporządzenie, w dodatku z nikim nie konsultowane, a powinno być ich co najmniej 13 (4 spośród nich mają obowiązywać w wersji wydanej na podstawie obecnych przepisów, a projektów 9 dalszych nie przedstawiono).