MSWiA odpowiedziało na wystąpienie Strony Samorządowej o udostępnienie badań i analiz wykorzystanych w pracach nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń - potrzebuje więcej czasu ... do 11 lipca.

Przypominamy, że Wojciech Długoborski, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i ST po stronie samorządowej wystąpił 11 maja br. do Joachima Brudzińskiego, Współprzewodniczącego KWRiST po stronie rządowej - w oparciu o ustawę o KWRiST oraz w trybie dostępu do informacji publicznej - o udostępnienie wykorzystanych w toku prac nad przygotowaniem załączników 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”.

W piśmie do szefa MSWiA W. Długoborski podkreślił, że uzasadnienie do zmiany załączników 1 i 2 do tego projektu nie odnosi się do określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych przesłanek, jakimi Rada Ministrów zobowiązana jest kierować się, wydając rozporządzenie (rodzaj zadań i charakter czynności, umiejętności zawodowe i kompetencje, liczba mieszkańców). Jako że ustawowe określone przesłanki stanowią katalog otwarty, założyć należy, że Ministerstwo kierowało się innymi kwestiami. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że jest on odpowiedzią na „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych” oraz że „wykonywanie wyżej wymienionych funkcji, tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.”
Współprzewodniczący KWRiST po stronie samorządowej zwrócił uwagę, że udostępnienie wnioskowanych dokumentów przyczyni się do wzrostu transparentności procesu legislacyjnego dotyczącego ważnych kwestii związanych z jakością zarządzania w samorządach. Dostrzeżony uzasadnieniu do rozporządzenia „fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli” sprawia, że dostęp do nich jest szczególnie istotny dla interesu publicznego.

W otrzymanym od Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA piśmie z datą 23 maja br., podpisanym przez zastępcę dyrektora departamentu Beatę Konieczną-Drzewiecką, poinformowano o przedłużeniu do dnia 11 lipca 2018 roku terminu udzielenia odpowiedzi na ww. wystąpienie. „Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że powodem przedłużenia terminu załatwienia sprawy jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, związanych także z weryfikacją informacji dokumentów, które miałyby podlegać udostępnieniu w trybie ww. ustawy.” - czytamy w piśmie.

Jak komentuje Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST, Andrzej Porawski, wygląda na to, że analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”, w oparciu o które przygotowano załączniki do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, po prostu brak i muszą zostać dopiero sporządzone. Tylko tak można wytłumaczyć taki długi termin oczekiwania na dane. „My byśmy zrobili to szybciej...” - mówi ironicznie A. Porawski.