Negatywne stanowisko ZMP w sprawie projektu rozporządzenia regulującego sposób przekazywania, przechowania udostępniania dokumentów z wyborów zostało uwzględnione.

Zarząd ZMP obradujący w Warszawie 25 maja br. podjął negatywne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia regulującego sposób przekazywania, przechowania udostępniania dokumentów z wyborów.

Związek nie zgadza się w nim na to, aby obciążać samorządy takim obowiązkiem i niemałymi kosztami związanym z przechowywaniem dokumentacji z wyborów. Rozporządzenie - w opinii Związku - nie może być procedowane bez usunięcia zapisów niezgodnych z prawem, przede wszystkich odpowiednich zapisów Kodeksu wyborczego. Zaprezentowana wersja dokumentu nakłada nieprzewidziane ustawą obowiązki na JST. Wyliczono, że zbliżające się wybory w perspektywie 2 lat wygenerują około 350 km akt.

Przedstawiciele ZMP i UMP podjęli już skuteczną interwencję w tej sprawie. Na ostatnim posiedzeniu KWRiST szefowa KBW potwierdziła, że to nie samorządy powinny archiwizować te dokumenty. Strona Samorządowa Komisji Wspólnej poprosiła o spotkanie w gronie przedstawicieli KBW, Ministerstwa Kultury i samorządów. Odbyło się ono 7 czerwca i okazało się sukcesem. Wiceminister Magdalena Gawin oraz szef Archiwów Państwowych zapewnili, że samorządy nie zostaną obarczone tym zadaniem.