Wszystkie miasta członkowskie, które jeszcze nie przesłały nam odpowiedzi na ankietę na temat szacunkowych kosztów wprowadzania reformy oświaty, zachęcamy do jej wypełnienia.

Szanowni Państwo
Burmistrzowie i Prezydenci Miast Członkowskich ZMP

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne wypełnienie załączonej ankiety elektronicznej na temat szacunkowych kosztów wprowadzania reformy oświaty, która pozwoli nam zebrać dane istotne do prowadzenia dalszego lobbingu legislacyjnego w kwestiach finansowania oświaty oraz skutecznych rozmów z MEN i rządem.

Biuro ZMP

Link do ankiety elektronicznej

Uwaga! W celu poznania wszystkich pytań ankiety można roboczo wpisać zamiast nazwy miasta „xxx”.