Podczas odbywającej się w Strasbourgu 35. Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), Anders Knape został wybrany nowym przewodniczącym.

Podczas odbywającej się w Strasbourgu w dniach od 5 do 8 listopada 35. Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), Anders Knape został wybrany nowym przewodniczącym. Swoją funkcję będzie pełnić przez 2 lata.

Anders Knape to szwedzki polityk, przewodniczący Szwedzkiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych i radny gminy Karlstad. Jest również wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Komitetu Regionów. Przez ostatnie 2 lata przewodniczył Izbie Władz Lokalnych CLRAE.

- Nasz Kongres jest organem politycznym, którego zadaniem jest ochrona lokalnej demokracji. Reprezentujemy nie rządy, ale raczej obywateli w naszych miastach i regionach - powiedział nowy prezydent, podkreślając ważną rolę odgrywaną przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w promowaniu i ochronie demokracji lokalnej i regionalnej. Wśród kluczowych wyzwań stojących obecnie przed kierowanym przez niego Kongresem wymienił wzmocnienie udziału młodzieży w życiu politycznym, walkę z korupcją, a także presję i zagrożenia, z którymi muszą zmagać się lokalni i regionalni przedstawiciele.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to instytucja Rady Europy odpowiedzialna za wzmacnianie demokracji lokalnej i regionalnej w 47 państwach członkowskich. Składa się on z dwóch izb – Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów – oraz z trzech komitetów, skupia 648 wybranych przedstawicieli reprezentujących ponad 200 000 władz lokalnych i regionalnych.