Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza na seminarium Ameryka Łacińska – nowy kierunek współpracy dla polskich samorządów. Spotkanie odbędzie się 4 października w Warszawie.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza na seminarium Ameryka Łacińska – nowy kierunek współpracy dla polskich samorządów. Spotkanie odbędzie się 4 października br. w godzinach 10.00 - 13.30 w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przy ul. Wareckiej 1a.

Potwierdzenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres wojtyczka@pism.pl lub telefonicznie (22) 556 80 09.

Program seminarium:

10:00 Otwarcie, Jacek Foks, Z-ca Dyrektora, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
10:10 Słowo wstępne, Marek Magierowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
10:30-12:00 Ameryka Łacińska – szansa dla polskich miast i regionów
• Karolina Cemka, Z-za Dyrektora Departamentu Ameryki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Bartłomiej Znojek, PISM
• Dobre praktyki – prezentacje samorządów
• Dyskusja i pytania
• Moderator: Justyna Szczudlik, PISM
12:00-13:30 Udział samorządów w promocji gospodarczej Polski za granicą
• Iwona Woicka-Żuławska, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Przedstawiciel PAIH (tbc)
• Dobre praktyki – prezentacje samorządów
• Dyskusja i pytania
• Moderator: Damian Wnukowski, PISM
13:30 Lunch