Stanisław Szwabski, radny miasta Gdynia oraz przewodniczący Grupy EA w Komitecie Regionów jest pierwszym polskim samorządowcem Ambasadorem Porozumienia Burmistrzów (Convenant of Mayors).

Europejski Komitet Regionów rozpoczął inicjatywę ambasadorów Porozumienia Burmistrzów.

Porozumienie Burmistrzów – unijna inicjatywa skupiająca ponad 6700 regionów i miast i reprezentująca ponad 200 milionów obywateli – wdraża obecnie działania na rzecz zrównoważonej energii i aktywnie przyczynia się do transformacji sektora energetycznego w Europie. Ambasadorowie Porozumienia Burmistrzów to lokalni i regionalni przywódcy zaangażowani w działania w dziedzinie klimatu oraz gotowi rozpowszechniać korzyści środowiskowe i gospodarcze związane z Porozumieniem Burmistrzów – największą europejską inicjatywą w zakresie klimatu i energii. Do nowej grupy ambasadorów dołączyło ponad 30 członków KR-u z 21 państw.